Γραμμικά Συστήματα

Συγραφέας : Αποστόλου Γιώργος

Συστήματα 2x2 δυο εξισώσεις με δυο αγνώστους πρώτου βαθμού ή αλλιώς σχετικές θέσεις δυο ευθειών, με πολλές εφαρμογές σε καθημερινά προβλήματα. Συστήματα 3x3 και μη γραμμικά συστήματα αποτελούν την ύλη του 1ου κεφαλαίου. Στο παρακάτω τεύχος θα βρείτε, 17 ερωτήσεις θεωρίας, 7 λυμένα παραδείγματα με μεθοδολογίες και 56 ασκήσεις προς λύση.

Για να δείτε το αρχείο πατήστε εδώ

Άδεια Creative Commons
Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

Συναρτήσεις

Συγραφέας : Αποστόλου Γιώργος

Έχουμε μια επανάληψη στη γραφική παράσταση από την Α Λυκείου και εισαγωγή στις έννοιες της μονοτονίας, των ακρότατων, ακόμη μελετούμε τις μετατοπίσεις και τις συμμετρίες που εμφανίζονται στις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων. Στο παρακάτω τεύχος θα βρείτε, 13 ερωτήσεις θεωρίας, 6 λυμένα παραδείγματα με μεθοδολογίες και 21 ασκήσεις προς λύση.

Για να δείτε το αρχείο πατήστε εδώ

Άδεια Creative Commons
Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

Τριγωνομετρία

Συγραφέας : Αποστόλου Γιώργος

Όπως τη συναντήσαμε στο Γυμνάσιο συνδυάζει τα μήκη των πλευρών με τα μέτρα των γωνιών ενός τριγώνου. Με την εισαγωγή των περιοδικών και τριγωνομετρικών συναρτήσεων οι εφαρμογές της πολλαπλασιάζονται στο χώρο των ταλαντώσεων, των κυμάτων, του ηλεκτρισμού, του ηλεκτρομαγνητισμού, … . Ξεκινάμε με την επανάληψη των ορισμών και των βασικών τύπων και συνεχίζει με τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις και εξισώσεις. Τελειώνει με τους αθροίσματος, διαφοράς και διπλάσιου τόξου. Στο παρακάτω τεύχος θα βρείτε, 40 ερωτήσεις θεωρίας, 35 λυμένα παραδείγματα με μεθοδολογίες και 144 ασκήσεις προς λύση.

Για να δείτε το αρχείο πατήστε εδώ

Άδεια Creative Commons
Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

Πολυώνυμα

Συγραφέας : Αποστόλου Γιώργος

Εκτός του ότι ανήκουν στις βασικές συναρτήσεις, εκείνο που τα κάνει ιδιαιτέρως χρήσιμα και ενδιαφέροντα είναι ότι πολλές πολύπλοκες και σύνθετες συναρτήσεις προσομοιώνονται με πολύ μεγάλη ακρίβεια από πολυώνυμα. Οι πράξεις μεταξύ πολυωνύμων, η παραγοντοποίηση πολυωνύμων, ο προσδιορισμός τιμών τους, πολυωνυμικές εξίσωσεις και ανισώσεις είναι τα αντικείμενο του κεφαλαίου. Στο παρακάτω τεύχος θα βρείτε, 22 ερωτήσεις θεωρίας, 32 λυμένα παραδείγματα με μεθοδολογίες και 174 ασκήσεις προς λύση.

Για να δείτε το αρχείο πατήστε εδώ

Άδεια Creative Commons
Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

Εκθετική-Λογαριθμική Συνάρτηση

Συγραφέας : Αποστόλου Γιώργος

Δυο ακόμα βασικές συναρτήσεις που περιγράφουν πάρα πολλά μεγέθη σε όλο το φάσμα των επιστημών. Η μελέτη αυτών των συναρτήσεων και οι ιδιότητες τους αποτελούν το αντικείμενο αυτού του κεφαλαίου. Στο παρακάτω τεύχος θα βρείτε, 20 ερωτήσεις θεωρίας, 49 λυμένα παραδείγματα με μεθοδολογίες και 38 ασκήσεις προς λύση.

Για να δείτε το αρχείο πατήστε εδώ

Θέματα Εξετάσεων

Συγραφέας : Αποστόλου Γιώργος

Για να δείτε το αρχείο πατήστε εδώ

Άδεια Creative Commons
Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .